KT Industriservice løser alle opgaver indenfor reparationer af industrimaskiner.

Ligeså opgaver med anlægsarbejde som bl.a. vedrører nedrivning samt oprydningsarbejde af mindre og større matrikler i forbindelse med bortskaffelse af bygningsaffald m.m.

KT Industriservice opererer også med specialopgaver indenfor svejsninger.

Alt indenfor mindre eller større maskineri som har brug for en hjælpende hånd for at fungere korrekt igen er vi meget interesserede i.

Vi har ligeså muligheder for at rydde grunde / matrikler som har brug for at få fjernet byggeaffald og andet, som ligger vejen eller bare er blevet forladt.

Vedligholdelse

Vedligeholdelse

Vi vedligeholder alle slags industrimaskiner. Det betyder at produktionen for det meste altid vil være i gang, som en vigtig del af virksomheden og de produkter der nu produceres.

Specialopgaver
& svejsninger

Vi udfører alle former for svejseopgaver, foretager reparationer og vedligeholdelse. Hos os er både private og erhvervskunder velkomne.